Prejsť na obsah

Nie vždy sú klasické mechanické zabezpečovacie systémy určené na ochranu nehnuteľnosti postačujúce . Kombináciou s elektronickými zabezpečovacími systémami (EZS), môžete dosiahnuť oveľa väčší stupeň ochrany a často odradiť potenciálneho páchateľa ešte predtým ako sa vôbec pokúsi o neoprávnené vniknutie do vášho objektu.

EZS spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb. Pri narušení objektu okamžite hlásia a signalizujú poplach. (akusticky,vizuálne, zaslaním sms)

EZS je v súčasnosti už štandardom a neoddeliteľnou súčasťou ochrany budov v pracovnej sfére a všade inde kde je kladený zvýšený dôraz na bezpečnosť.

Dodávame a montujeme nasledovné systémy:

  • ELDES
  • SATEL