Prejsť na obsah

Elektroinštalácie

Pôvodné elektroinštalácie predovšetkým v starších domoch už nie sú z bezpečnostného a výkonového hľadiska postačujúce. Častokrát bezprostredne ohrozujú obyvateľov, najmä v prípadoch kde prišlo počas nevedomého preťaženia rozvodov k prerušeniu ochranného vodiča.

Elektroinštalácie

 • rekonštrukcia
 • inštalácia
 • oprava
 • poradenstvo

bleskozvody

 • uzemňovacie sústavy
 • hrebeňové vedenia
 • mrežové vedenia
 • aktívne bleskozvody

zabezpečovacie zariadenia

 • montáž EZS
 • revízie EZS
 • projekciu EZS

projekty a revízie

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • polyfunkčné budovy
 • el. prípojky

O firme

Vznikli sme v roku 2006 ako súkromná spoločnosť zaoberajúca sa elektromontážnymi prácami. Postupne sme rozširovali pole pôsobnosti spolu s kvalifikáciou o ďalšie príbuzné okruhy týkajúce sa rôznych aspektov moderného a bezpečného bývania či výroby. Hlavným pôsobiskom je momentálne hlavne Trnava resp. Trnavský kraj.

V súčasnosti ponúkame komplexné riešenia rešpektujúce medzinárodné štandardy a normy, pri ktorých vieme dodať na kľuč kompletnú službu od projektu až po realizáciu. Príbuzné a podporné práce zabezpečujeme dodávateľsky v našej réžii.

bežné dodávané práce:

 • elektroinštalácie bytových a priemyselných objektov
 • výškové práce pomocou horolezeckej techniky
 • montáž a opravy bleskozvodov
 • elektrické vykurovanie voľných plôch, odkvapov a potrubí
 • montáž audio a video vrátnikov
 • opravy, údržba a servis elektrických zariadení
 • montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia
 • revízie elektrických zariadení
 • realizácia rozvodov štrukturovanej kabeláže
 • dodávka a montáž svietidiel