Elektronštalácie

Pôvodné elektroinštalácie predovšetkým v starších domoch už nie sú z bezpečnostného a výkonového hľadiska postačujúce. Častokrát bezprostredne ohrozujú obyvateľov, najmä v prípadoch kde prišlo počas nevedomého preťaženia rozvodov k prerušeniu ochranného vodiča.

Generálna odborná oprava/inštalácia rozvodov je investícia, ktorá sa Vám vráti vo forme zvýšenej bezpečnosti a bezproblémového fungovania výkonných spotrebičov.

Prejdi
do galérie
Bleskozvody

Význam bleskozvodu spočíva v jeho ochrannej funkcii budov, majetku a v neposlednom rade zdravia. Je preto viac než vhodné v závislosti od polohy objektu mať nainštalovaný a pravidelne kontrolovaný bleskozvod.

Netreba zabúdať ani na to, že pravidelná revízna kontrola bleskozvodu je často jednou z  podmienok pre vyplatenie náhrady škody od poisťovne. V prípade ak máte nehnuteľnosť poistenú.

Prejdi
do galérie
Zabezpečovacie zariadenia

Nie vždy sú klasické mechanické zabezpečovacie systémy určené na ochranu nehnuteľnosti postačujúce.

Kombináciou s elektronickými zabezpečovacími systémami (EZS), môžete dosiahnuť oveľa väčší stupeň ochrany a často odradiť potenciálneho páchateľa ešte predtým ako sa vôbec pokúsi o neoprávnené vniknutie do vášho objektu.

Prejdi
do galérie
Projekty a revízie

Schválená projektová dokumentácia prípadne revízna správa sú už dnes nutnosť. Bez nich nie je možné realizovať elektroinštalačné práce väčšieho rozsahu a významu.

Prispieva to k zvýšeniu bezpečnosti a zjednodušeniu následnej údržby systémov a zariadení.

Prejdi
do galérie
Elektro - inštalácie

Zabezpečujeme:

 • rekonštrukciu
 • inštaláciu
 • opravu
 • poradenstvo
Viac info
Bleskozvody

Montáž a rekonštrukcia:

 • uzemňovacích sústav
 • hrebeňových vedení
 • mrežových vedení
 • aktívneho bleskozvodu
Viac info
Zabezpečovacie zariadenia

Realizujeme:

 • montáž EZS 
 • revízie EZS
 • projekciu EZS


 

Viac info
Projekty a revízie

Pre objekty a zariadenia:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • polyfunkčné budovy
 • el. prípojky
Viac Info

O firme

Vznikli sme v roku 2006 ako súkromná spoločnosť zaoberajúca sa elektromontážnymi prácami. Postupne  sme rozširovali pole pôsobnosti spolu s kvalifikáciou o ďalšie príbuzné okruhy týkajúce sa rôznych aspektov moderného a bezpečného bývania či výroby. Hlavným pôsobiskom je momentálne hlavne Trnava resp. Trnavský kraj.

V súčasnosti ponúkame komplexné riešenia rešpektujúce medzinárodné štandardy a normy, pri ktorých vieme dodať na kľuč kompletnú službu od projektu až po realizáciu. Príbuzné a podporné práce zabezpečujeme dodávateľsky v našej réžii.

 

Bežne dodávané práce:

 • elektroinštalácie bytových a priemyselných objektov
 • opravy, údržba a servis elektrických zariadení
 • výškové práce pomocou horolezeckej techniky
 • montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia
 • montáž a opravy bleskozvodov
 • revízie elektrických zariadení
 • elektrické vykurovanie voľných plôch, odkvapov a potrubí
 • realizácia rozvodov štrukturovanej kabeláže
 • montáž audio a video vrátnikov
 • dodávka a montáž svietidiel