Prejsť na obsah

Význam bleskozvodu spočíva v jeho ochrannej funkcii budov, majetku a v neposlednom rade zdravia. Je preto viac než vhodné v závislosti od polohy objektu mať nainštalovaný a pravidelne kontrolovaný bleskozvod. Súčasné bleskozvody sa vyznačujú účinnejšou, jednoduchšou a hospodárnejšou konštrukciou, ako mali bleskozvody staršieho typu.

Netreba zabúdať ani na to, že pravidelná revízna kontrola bleskozvodu je často jednou z podmienok pre vyplatenie náhrady škody od poisťovne. V prípade ak máte nehnuteľnosť poistenú.

Inštalácia

Kompletná montáž bleskozvodu na bežný rodinný dom trvá 1 deň.

Poskytované služby:

  • montáž nových bleskozvodov (aktívnych aj pasívnych)
  • oprava a rekonštrukcia starých bleskozvodov
  • úpravy uzemňovačov, aby spĺňali požadované hodnoty
  • montáž základových uzemňovačov
  • montáž bleskozvodov na výškové budovy pomocou horolezeckej techniky
  • kontrola parametrov/stavu uzemňovačov