Galéria

RD Červeník - Bleskozvod

Inštalácia bleskozvodu na rodinný dom.

20. marec 2011