Galéria

Bytový dom Trnava - Bleskozvod

Inštalácia bleskozvodu.

20. marec 2011